Клейма фабрики Фирма Сазикова

[*pagetitle]

Клеймо Сазикова Игнатия Павловича

[*pagetitle]

Клеймо Сазикова Игнатия Павловича

[*pagetitle]

Клеймо Сазикова Павла Федоровича

[*pagetitle]

Клеймо фирмы “Сазиков”